Projekt CZ.3.1.48/0.0/0.0/15_121/0000058

Nové pracovní příležitosti - SÚPM

V letech 2015 - 2018 jsou vyhrazována společensky účelná pracovní místa (SÚPM) také v rámci Operačního programu Zaměstnanost, z projektu „Nové pracovní příležitosti – SÚPM“, který je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky

V období od 1.10.2015 do 30.6.2016 (číslo dohody MOA-SZ-27/2015) bylo u zaměstnavatele Lucie Kudrnová IČO: 88771008 v rámci projektu podpořeno 1 vyhrazené pracovní místo na SÚPM částkou 135 000,- Kč, z toho výše příspěvku z Evropského sociálního fondu činila 82,38%, tj. 111 213 Kč a ze státního rozpočtu České republiky činila 17,62%, tj. 23 787 Kč.

Informační leták ke stažení

Kudrnka.cz