Oxymetry, EKG 7 produktů

Oxymetry, EKG 7 produktů

Oxymetry jsou zařízení používaná k měření hladiny kyslíku v krvi a srdečního tepu. Pulsní oxymetry je často využíván v lékařské praxi pro sledování pacientů s respiračními a srdečními onemocněními. Oxymetry jsou také k dispozici jako domácí přístroje, které umožňují pacientům s chronickými onemocněními monitorovat své zdraví a vyhodnocovat účinnost léčby.

Zdravotní pomůcky